meslekliselilerburada

elt tlk


ELEKTRONİK/TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENİ

TANIM
           
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, elektronik ve telekomünikasyon meslek alanı ile  ilgili eğitim veren kişidir.
 
GÖREVLER
 
Elektronik ve telekomünikasyon meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Elektronik/Telekomünikasyon öğretmeni, bu program çerçevesinde